Onze visie en missie

Visie

tHuis aan de Steeg zal verder uitgroeien tot een duurzame, bruisende en innovatieve plek, die zowel letterlijk als figuurlijk, actief deel uitmaakt van de samenleving en waar maatschappelijke participatie centraal staat. De boerderij staat midden in het dorp Tynaarlo, waar we een mini-leefgemeenschap voor dove en slechthorende mensen vormen, met als sterke kern een veilige thuis voor kinderen met wie wij wonen.

Kinderen en jongeren groeien op in een veilige omgeving, waar zij geaccepteerd worden zoals ze zijn en waar ze zichzelf in veiligheid optimaal kunnen ontwikkelen tot de persoon die zij willen zijn, met respect voor zichzelf en de ander. Ze leren, door de aanwezigheid van dove gezinshuisouders en andere dove rolmodellen, hoe ze zich weerbaar kunnen maken in de horende samenleving die niet altijd rekening houden met de doofheid en waar ze er tegenaan kunnen lopen. Met dosis zelfvertrouwen en ondersteuning vanuit tHuis aan de Steeg proberen ze een weg te vinden in de samenleving, als ze eenmaal volwassen zijn. We willen graag dat tHuis aan de Steeg een plek is waar ze altijd op terug kunnen vallen, als ze dat nodig hebben. 

Missie

Wij vinden het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een omgeving waar de communicatie voor hen volledig toegankelijk is, zodat ze zich kunnen ontwikkelen zonder belemmeringen. Daarbij krijgen ze vaardigheden en kennis mee, die ze goed kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling en sociale participatie in de samenleving, zowel voor nu als voor later. Dat doen we door een thuis- en leefomgeving te creëren, waarin dove en slechthorende kinderen en jongeren zich goed kunnen ontplooien en tot persoonlijke groei kunnen komen. De boerderij is omgegeven met veel ruimte en met de dieren die er leven. We geloven dat de dieren een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Uit de meeste studies blijkt ook dat kinderen die opgroeien met de huisdieren over het algemeen meer zelfvertrouwen, empathie en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. 

Gezinshuis kinderen : we bieden ze de mogelijkheid om gefaseerd door te groeien naar zelfstandigheid. We willen rekening mee houden met de omgeving waar het kind vandaan komt en waarin het kind is opgegroeid en dat betekent ook goed contact onderhouden met de belangrijke personen/betrokkenen rondom het kind.

Begeleiding jongeren 18+: we bieden ze training zelfstandig wonen/studie/werk, door een plan van aanpak op maat, in overleg met een jongere, op te stellen. Het is belangrijk dat de jongeren gemotiveerd zijn om aan hun toekomst te werken, door samen persoonlijke doelen en vaardigheden te maken en die te bereiken. Daarnaast bieden we ook thema's/activiteiten om eigen bewustwording, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten, goed voor jezelf te zorgen en om te gaan met je doofheid.

Dagbesteding: we bieden jongeren/jongvolwassenen de mogelijkheid om ervaringen op te doen, door middel van zinvolle activiteiten te doen rondom de boerderij, zoals werken in groen, dier en creatief. Ook is er ruimte voor maatschappelijke discussies en voor communicatieve vaardigheden, zoals leren voor jezelf op te komen.

Veiligheid, persoonlijke benadering, verbinding, daadkracht, meebewegen, respect voor jezelf en de ander, dat zijn de kernwaarden die wij meenemen in onze omgang met kinderen en jongeren. 

Boek erbij...

© 2023 Gezinshuis tHuis aan de Steeg