Gezinshuiskinderen

We zorgen voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn en de gebarentaal als eerste of tweede taal gebruiken. We richten ons op kinderen tot 18 jaar. Deze dove en slechthorende kinderen en jongeren komen in een gezinsstructuur met twee vaste gezinshuisouders te wonen.

We willen graag een veilige woonplek aan deze kinderen bieden, die om diverse redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen of uit huis geplaatst zijn. Een ‘thuis,’ waar ze zich veilig voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen. We hebben twee plekken die permanent bezet kunnen worden en een plek voor de crisisopvang.  

Wij zijn er voor hen, als vervangende ouders. Wij zorgen wij de dagelijkse structuur, zoals dat ook gaat in elk ander gezin: de kinderen gaan naar school, naar een sportvereniging, maken afspraken met familie en vrienden en we gaan samen op vakantie.  

Begeleiding jongeren

We bieden een plek voor jongeren vanaf 18 jaar die doof of slechthorende zijn en de gebarentaal als eerste of tweede taal gebruiken. Deze jongeren hebben hun middelbare onderwijs bijna of geheel afgerond, maar vinden het nog lastig om gelijk op eigen benen te staan. We willen jongeren graag begeleiding aanbieden door hen te laten ervaren wat er allemaal bij het zelfstandig wonen, leven en werken komt kijken.

We hebben drie plekken (waarvan twee in aanbouw) voor jongeren boven 18 jaar, die nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. De kamers zijn gevestigd aan de achterkant van de boerderij, voorzien van eigen badkamer. De jongeren delen samen de leefruimte om te chillen en om samen te eten (als ze die behoefte hebben) en hebben eigen ingang en terras. Deze jongvolwassenen kunnen tot hun 23ste blijven bij ons wonen en krijgen daarbij begeleiding in wonen, werken en studeren. Ze kunnen ook gebruik maken van de dagbesteding op de boerderij. 

We zetten hiervoor een aantal professionele jeugdbegeleiders (als buddy, coach, Doof rolmodel) in. Wanneer ze, na het bereiken van de 23-jarige leeftijd nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en voor zichzelf te zorgen, kijken wij naar een andere plaatsing waar ze permanente ondersteuning en begeleiding krijgen. Ons doel hierbij is om de zelfstandigheid en weerbaarheid van de jongeren zoveel mogelijk te versterken.

Dagbesteding/stage

We stellen ruimte beschikbaar voor jongeren, zowel scholieren als schoolverlaters, die op de reguliere arbeidsmarkt nog niet (direct) aan de slag kunnen, om vaardigheden en kennis op te doen, die ze later kunnen gebruiken op de reguliere arbeidsplaats of op een sociale werkplek. We zetten hiervoor expertise en menskracht in voor groenvoorzieningen (o.a. een moestuin), consumptie (o.a. bakken van broodjes en cake), dierverzorging (o.a. kleine boerderijdieren) en creatieve activiteiten (schilderen, tekenen, naaien). Ons doel is om jongeren zoveel mogelijk diverse leer-, werk- en levenservaringen te laten opdoen. 

We zetten alleen donderdag en vrijdag als vaste dagen in voor de dagbesteding en stellen maximaal vijf plekken per dag beschikbaar, zodat er individueel programma op maat gemaakt kan worden, met aandacht en zorg voor iedere jongere.

Chillen

© 2023 Gezinshuis tHuis aan de Steeg