Motivatie

Onze belangrijkste motivatie is dat wij met ons gezinshuis tHuis aan de Steeg een thuis kunnen bieden aan kinderen onder 18 jaar samen met Dick Peter en Kika, als gezinshuisouders, en voor jongeren boven 18 jaar die er zelfstandig wonen onder de begeleiding van Dick Peter en Kika.

 De kern van tHuis aan de Steeg

 • Het huis draagt bij aan de positieve ontwikkeling van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen
 • De kinderen en jongeren voelen zich thuis in een veilige omgeving
 • Verantwoordelijkheid voor de zorg delen met de ouders, optimale samenwerking met alle partijen, zoals met Gezinshuis.com, WSGV en de gemeenten
 • We behalen minimaal 90% bezetting van onze verblijfplaatsen per jaar
 • We dragen actief bij aan de ontwikkeling van het gezinshuis

 Persoonlijke zaken

 • We scholen ons continu bij
 • We dragen onze kennis en ervaring over d.m.v. stageplekken, werkervaringsplekken, lezingen en gastlessen bij diverse onderwijsinstellingen
 • We hebben een groot ‘familienetwerk’ waar we mee samenwerken tijdens ziekte, vrije dagen, vakanties en onvoorziene situaties
 • In onze vrije tijd zorgen we goed voor elkaar en besteden we aandacht aan onze hobby’s en sociaal leven.

 Investering rondom tHuis aan de Steeg

 • We verwelkomen nieuwe initiatieven die passen binnen het kader van tHuis aan de Steeg
 • We zetten expertise en mensenkracht in voor groenvoorzieningen, dierverzorging, houtbewerking en creatieve vaardigheden
 • We laten kinderen en jongeren kennis maken met en bewust worden van de natuur om zich heen; we leven met de seizoenen en het jaarritme mee
 • We begeleiden jongvolwassenen in hun zelfredzaamheid en naar zelfstandig wonen buiten tHuis aan de Steeg

© 2023 Gezinshuis tHuis aan de Steeg